HERLEV KOMMUNE

KONTROL AF KONTANTHJÆLPSBILAG

Kontrol af kontanthjælpsbilag - HERLEV KOMMUNE

Robotprocessen laver kontrol af borgernes indtægter via deres kontoudtog.

•Robotten journaliserer kontoudtog og indtaster dokumentbeskrivelse på de forskellige bilag som skal kontroleres.

• Robotten fremsøger sager via dokumenter med dokumentbeskrivelsen.

• Alle indtægter fra valgt minimums beløb indføres i regneark, uagtet indkomsttypen.

• Hvis saldo på kontoudtog overstiger valgt maximums beløb markeres saldoen med gult i regnearket (jf. Aktivlovens formueregler).

• Dette er en AI robot, som lærer hvilke poster der skal kontrolleres ved at læse og forstå dokumenterne/kontoudtogene.

• Regnearket/Excel ark, placeres som en kladde på sagen, til manuel efterbehandling, robotten foretager en del formateringer på forhånd f.eks. måneds- og års saldo.

• Robotten bruges på alle sager, hvor forskellige indsættelser har betydning for ydelsen.

• Der foretages manuel gennemgang og formatering efterfølgende, for at Excel filen kan bruges som et redegørelses-bilag overfor borgeren.

 

Herlev Kommune sparer mange ressourcer ved denne robot, som de nu kan bruge andre steder i organisationen.

Robotten køres fast en gang om måneden.