ASSENS KOMMUNE

HELBREDSTILLÆGS PROCES

Helbredstillæg i ASSENS KOMMUNE

Assens kommune og Sowaio har i samarbejde udviklet en softwarerobot som håndterer regninger, hvori helbredstillæg indgår til borgere i Assens kommune. 
Robotten beregner hvert enkelt regning Assens kommune modtager vedrørende regninger forbundet med helbredstillæg. Robotten anvender KMD socialpension til at kontrollere den enkelte borgers helbredsprocent såvel som hvor vidt borgeren er medlem af en relevant gruppe af sygeforsikring Danmark. På baggrund af disse informationer, samt et sæt beskrevet regler af Assens kommune, udregner robotten borgerens refusion.

I en mellemstor kommune er der som hovedregel en besparelse på ét årsværk.

Sowaio kan lave helbredstillægsrobotten til jeres kommune, uanset hvilke systemer I som kommune har og arbejder i.

Robotprocessen skræddersyes efter den enkelte kommunes valgte tilgang og arbejdsgang. Sowaio samarbejder med en række forskellige kommuner med denne robotproces.

Det betyder også at vi er vant til at håndtere forskellige systemer og arbejdsgange. Robotten kan altså laves til jer uanset antal og type systemer i sidder med.

Det kræver noget forarbejde at få robotten op at køre, og man skal også holde øje løbende. Men i dag ville vi ikke undvære den – den er en stor aflastning for os!

Laila von der Lippe
Afdelingsleder i Borgerservice i Assens Kommune