BORNHOLMS ENERGI & FORSYNING

SOWAIO AI-GDPR

AI-GDPR - BORNHOLMS ENERGI & FORSYNING

Bornholms Energi og Forsyning er en af de virksomheder, hvor vi har leveret vores AI-GDPR løsning. 

Sowaio AI-GDPR er en softwarebaseret model. Modellen anvender robotter til datafangst fra de datakilder, der skal kontrolleres for GDPR data. Der kontrolleres for ord og sætninger der er mistænkelige ift. GDPR regelsættet. AI-GDPR modellen er en AI/ML model baseret på NLP med dansk sprog. Udover ord kontrol mv indeholder modellen regelkontrol for fx CPR numre.
AI-GDPR modellen er en selvudviklende løsningsmodel, hvor modellen trænes og videreudvikles på basis af de erfaringsdata den håndterer. Det uden kunden selv skal håndtere og implementere regelsæt for GDPR.

Løsningen sættes typisk op til løbende kontrol og oprydning på åbne fil-drev, i mailsystemer, ESDH og fagsystemer med log. Løsninger der ikke har eksisterende automatiseret kontrol for ord og regler i GDPR modellen. Dette til sikring af overholdelse af gældende regler. Data der findes mistænkelige sorteres fra. De placeres centralt til kontrol og/eller sendes til personer, der har skabt dokumenter, mails mv, der indeholder de mistænkelige dat

 

Denne AI process kan fungere i både det private og offentlige

Vi starter med en oprydning og gennemgang af eksisterende sager, hvorefter løsningen efterfølgende køres løbende.
Kontakt os endelig for mere information.